Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

338

văn bản
Số ký hiệu

Luật 53/2019/QH14

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 55/2019/QH14

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 52/2019/QH14

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 51/2019/QH14

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 50/2019/QH14

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 47/2019/QH14

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 48/2019/QH14

Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 45/2019/QH14

Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 44/2019/QH14

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
Ngày ban hành: 14/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 105
Tổng số trong ngày: 7355
Tổng số trong tuần: 59616
Tổng số trong tháng: 53378
Tổng số truy cập: 6318263