Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2243

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 08/2020/NĐ-CP

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Ngày ban hành: 08/01/2020
Ngày có hiệu lực: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 05/2020/NĐ-CP

Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 04/01/2020
Ngày có hiệu lực: 03/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 06/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 03/01/2020
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 96/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định về khung giá đất
Ngày ban hành: 19/12/2019
Ngày có hiệu lực: 19/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 93/2019/NĐ-CP

Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 92/2019/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày có hiệu lực: 06/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày có hiệu lực: 05/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 89/2019/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 84/2019/NĐ-CP

Quy định về quản lý phân bón
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực