Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

436

văn bản
Số ký hiệu

Chỉ thị 13/CT-TTg

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 24/05/2018
Ngày có hiệu lực: 24/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 06/CT-TTg

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/02/2018
Ngày có hiệu lực: 27/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 12/CT-UBND

về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Ngày ban hành: 17/12/2015
Ngày có hiệu lực: 17/12/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 09/CT-UBND

về việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/10/2015
Ngày có hiệu lực: 30/10/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 08/CT-UBND

về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 22/10/2015
Ngày có hiệu lực: 22/10/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 04/CT-UBND

về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành: 18/08/2014
Ngày có hiệu lực: 18/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 14/CT-TTg

Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ
Ngày ban hành: 28/06/2013
Ngày có hiệu lực: 28/06/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 13/CT-TTg

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Ngày ban hành: 25/06/2013
Ngày có hiệu lực: 25/06/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 09/CT-TTg

Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013
Ngày ban hành: 24/05/2013
Ngày có hiệu lực: 24/05/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 30/CT-TTg

Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành: 26/11/2012
Ngày có hiệu lực: 26/11/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực