Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

414

văn bản
Số ký hiệu

Chỉ thị 12/CT-UBND

về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Ngày ban hành: 17/12/2015
Ngày có hiệu lực: 17/12/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Chỉ thị 09/CT-UBND

về việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/10/2015
Ngày có hiệu lực: 30/10/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 08/CT-UBND

về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 22/10/2015
Ngày có hiệu lực: 22/10/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 04/CT-UBND

về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành: 18/08/2014
Ngày có hiệu lực: 18/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 14/CT-TTg

Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ
Ngày ban hành: 28/06/2013
Ngày có hiệu lực: 28/06/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 13/CT-TTg

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Ngày ban hành: 25/06/2013
Ngày có hiệu lực: 25/06/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 30/CT-TTg

Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành: 26/11/2012
Ngày có hiệu lực: 26/11/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 27/CT-TTg

Về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương
Ngày ban hành: 10/10/2012
Ngày có hiệu lực: 10/10/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 02/CT-UBND

về việc tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 21/02/2012
Ngày có hiệu lực: 21/02/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 02/CT-BXD

Về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngành Xây dựng
Ngày ban hành: 21/03/2011
Ngày có hiệu lực: 21/03/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực