Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

68

văn bản
Số ký hiệu

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN

hợp nhất Thông tư quy định cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/11/2017
Ngày có hiệu lực: 29/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP

hợp nhất quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 28/10/2017
Ngày có hiệu lực: 28/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

hợp nhất Luật phí, lệ phí do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 04/07/2017
Ngày có hiệu lực: 04/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2016
Ngày có hiệu lực: 05/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-NHNN

hợp nhất Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 23/11/2016
Ngày có hiệu lực: 23/11/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN

hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 09/11/2016
Ngày có hiệu lực: 09/11/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-NHNN

hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 09/11/2016
Ngày có hiệu lực: 09/11/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC

hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/10/2016
Ngày có hiệu lực: 21/10/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC

hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/10/2016
Ngày có hiệu lực: 21/10/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 233
Tổng số trong ngày: 2621
Tổng số trong tuần: 9504
Tổng số trong tháng: 132809
Tổng số truy cập: 2967603