Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2

văn bản
Số ký hiệu

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực