Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Thông tư 10-TC/NLTL

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28-CP ngày 16-2-1973 của Hội đồng Chính phủ về một số chính sách cụ thể đối với việc di chuyển cơ sở kinh tế, quốc phòng và dân cư để giải phóng lòng sông
Ngày ban hành: 21/07/1973
Ngày có hiệu lực: 21/07/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06-TC/NHKT

Hướng dẫn một số vấn đề về cho vay và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tình hình mới
Ngày ban hành: 10/04/1973
Ngày có hiệu lực: 10/04/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết Không số

Về việc ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
Ngày ban hành: 21/02/1973
Ngày có hiệu lực: 21/02/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 20-TT-LB

Hướng dẫn thi hành một số điểm về chế độ đãi ngộ dân quân tự vệ, quân nhân dự bị trong huấn luyện quân sự, chiến đấu và phục vụ chiến đấu
Ngày ban hành: 13/12/1972
Ngày có hiệu lực: 13/12/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 09-TT/LB

Hướng dẫn thi hành Thông tư số 234-TTg ngày 14-8-1972 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề trước mắt về tiền lương và vốn sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp trong thời chiến
Ngày ban hành: 20/10/1972
Ngày có hiệu lực: 20/10/1972
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 15-TT/LB

Hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp cho công nhân, viên chức bị thiệt hại về người và của do tai nạn chiến tranh
Ngày ban hành: 16/08/1972
Ngày có hiệu lực: 16/08/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06 TC/HCVX

hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tình hình mới.
Ngày ban hành: 26/04/1972
Ngày có hiệu lực: 26/04/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07 TC/CNKT

hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính tại các xí nghiệp, công trường trong tình hình mới.
Ngày ban hành: 26/04/1972
Ngày có hiệu lực: 26/04/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01-TC/TCCB

Hướng dẫn việc xếp lương cho cán bộ tốt nghiệp hệ chuyên tu đại học trường tài chính kế toán ngân hàng Trung ương đang công tác ở các cơ quan các xí nghiệp Nhà nước
Ngày ban hành: 03/02/1972
Ngày có hiệu lực: 03/02/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01-TT-VKS-BTC

Về việc quản lý kinh phí của các viện kiểm sát nhân dân địa phương
Ngày ban hành: 28/12/1971
Ngày có hiệu lực: 01/01/1972
Trạng thái: Ngưng hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả