Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 446-TC/LB

Bổ sung Thông tư liên bộ số 22-TT/LB ngày 14-01-1970 về cấp phát và cho vay vốn xây dựng cơ bản đối với xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương và hướng dẫn việc cho vay vốn để mua sắm phương tiện vận tải của các địa phương
Ngày ban hành: 12/12/1970
Ngày có hiệu lực: 01/01/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 371-TC/TTR

Hướng dẫn thi hành điều lệ tổ chức thanh tra tài chính
Ngày ban hành: 20/11/1970
Ngày có hiệu lực: 20/11/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 149-LCT

Trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa
Ngày ban hành: 21/10/1970
Ngày có hiệu lực: 23/10/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 316-TC/VP

Hướng dẫn thêm về mức chi tiền ăn cho các đại biểu hội nghị và khách là người không ăn lương nhà nước
Ngày ban hành: 13/10/1970
Ngày có hiệu lực: 13/10/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 222-TC/TQĐ

Quy định về thủ tục và biện pháp thu nộp các khoản thuế lãi, chênh lệch giá đối với các xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh thuộc ngành nội thương
Ngày ban hành: 03/08/1970
Ngày có hiệu lực: 03/08/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 93-TT/LB

Hướng dẫn việc thi hành điều lệ tạm thời về chế độ thu tài chính và chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh trong ngành nội thương và quyết định về khoản thu của ngân sách địa phương về giao nộp nông sản, thực phẩm
Ngày ban hành: 16/04/1970
Ngày có hiệu lực: 16/04/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 120-CP

Điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt
Ngày ban hành: 27/08/1963
Ngày có hiệu lực: 28/08/1963
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ

Tổ chức Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/07/1960
Ngày có hiệu lực: 26/07/1960
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Hiến pháp Không số

Ngày ban hành: 31/12/1959
Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 2/SL

Ngày ban hành: 29/12/1959
Ngày có hiệu lực: 13/01/1960
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Giới thiệu VBPL mới

Nội dung đáng chú ý này được nêu tại Nghị định số 90/20<
Danh sách 07 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quố<
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày<
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi<
Nội dung đáng chú ý này vừa được Chính phủ ban hành tại<