Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/11/2006
Ngày có hiệu lực: 13/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành: 24/10/2006
Ngày có hiệu lực: 03/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 17/10/2006
Ngày có hiệu lực: 27/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 60/2006/QĐ-UBND

v/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”
Ngày ban hành: 22/09/2006
Ngày có hiệu lực: 02/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 70-KH/TU của Tỉnh uỷ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Ngày ban hành: 20/09/2006
Ngày có hiệu lực: 30/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND

về việc phê duyệt Đề án “ Một số biện pháp tăng cường quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ”
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 14/08/2006
Ngày có hiệu lực: 24/08/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

về việc Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND

về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 57/2018/TT-BCT

quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 19/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 166/2018/NĐ-CP

Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày ban hành: 25/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2018/TT-NHNN

Quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 25/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2018/TT-NHNN

Quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 25/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2018/TT-BCT

quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm
Ngày ban hành: 25/12/2018
Ngày có hiệu lực: 18/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
Ngày ban hành: 25/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH

quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20362)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18987)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (11)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 97
Tổng số trong ngày: 5545
Tổng số trong tuần: 44380
Tổng số trong tháng: 207288
Tổng số truy cập: 6472173