Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND

v/v Ban hành Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/03/2007
Ngày có hiệu lực: 25/03/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

21/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/03/2007
Ngày có hiệu lực: 15/03/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/01/2007
Ngày có hiệu lực: 08/02/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

85/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Bảng mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 22/12/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách và phân định nhiệm vụ đầu tư phát triển của các cấp ngân sách nhà nước địa phương, giai đoạn 2007- 2010
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND

về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 15/2006/NQ-HĐND

sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 của HĐND tỉnh khoá XV và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 08/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành: 10/11/2006
Ngày có hiệu lực: 20/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/11/2006
Ngày có hiệu lực: 17/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BTNMT

Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT

Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BTNMT

Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 09/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20362)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18987)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (11)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 167
Tổng số trong ngày: 5815
Tổng số trong tuần: 44650
Tổng số trong tháng: 207558
Tổng số truy cập: 6472443