Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành: 24/10/2006
Ngày có hiệu lực: 03/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 17/10/2006
Ngày có hiệu lực: 27/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 60/2006/QĐ-UBND

v/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”
Ngày ban hành: 22/09/2006
Ngày có hiệu lực: 02/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 70-KH/TU của Tỉnh uỷ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Ngày ban hành: 20/09/2006
Ngày có hiệu lực: 30/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND

về việc phê duyệt Đề án “ Một số biện pháp tăng cường quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ”
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 14/08/2006
Ngày có hiệu lực: 24/08/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

về việc Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND

về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/07/2006
Ngày có hiệu lực: 15/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN

Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT

Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày có hiệu lực: 11/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Thông tư hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 23/11/2018
Ngày có hiệu lực: 06/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 158/2018/NĐ-CP

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Ngày ban hành: 22/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-NHNN

Quy định về trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 22/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-BYT

Quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 22/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2018/TT-BCT

sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học
Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày có hiệu lực: 07/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2018/TT-BCT

bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày có hiệu lực: 07/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20176)
  • Văn bản của tỉnh (816)
  • Văn bản của trung ương (18824)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (26)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 70
Tổng số trong ngày: 126
Tổng số trong tuần: 22711
Tổng số trong tháng: 4499
Tổng số truy cập: 5178137