Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 58/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu, đăng ký thuế theo cơ chế "một cửa liên thông" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/06/2007
Ngày có hiệu lực: 07/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm
Ngày ban hành: 11/06/2007
Ngày có hiệu lực: 21/06/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt Đề án xã hội hoá các hoạt động văn hoá tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2010
Ngày ban hành: 07/06/2007
Ngày có hiệu lực: 17/06/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

52/2007/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương
Ngày ban hành: 29/05/2007
Ngày có hiệu lực: 08/06/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định

về việc Ban hành quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/05/2007
Ngày có hiệu lực: 21/05/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành “Quy định về định mức tiêu hao xăng dầu trong việc sử dụng xe ô tô công tỉnh Bắc Giang”
Ngày ban hành: 24/04/2007
Ngày có hiệu lực: 01/05/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 32/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý và vận hành mạng tin học diện rộng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/04/2007
Ngày có hiệu lực: 13/04/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định tạm thời về thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/03/2007
Ngày có hiệu lực: 06/04/2007
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành chế độ học bổng đối với học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/03/2007
Ngày có hiệu lực: 02/04/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND

về việc bãi bỏ một số chế độ đối với ngành giáo dục quy định tại Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 23/03/2007
Ngày có hiệu lực: 02/04/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 128/2018/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 130/2018/TT-BTC

Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành dự trự quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 09/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 167/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BXD

Sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao địch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 16/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 126/2018/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20362)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18987)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (11)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 186
Tổng số trong ngày: 5730
Tổng số trong tuần: 44565
Tổng số trong tháng: 207473
Tổng số truy cập: 6472358