Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/11/2006
Ngày có hiệu lực: 17/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/11/2006
Ngày có hiệu lực: 13/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành: 24/10/2006
Ngày có hiệu lực: 03/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 17/10/2006
Ngày có hiệu lực: 27/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 60/2006/QĐ-UBND

v/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”
Ngày ban hành: 22/09/2006
Ngày có hiệu lực: 02/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 70-KH/TU của Tỉnh uỷ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Ngày ban hành: 20/09/2006
Ngày có hiệu lực: 30/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND

về việc phê duyệt Đề án “ Một số biện pháp tăng cường quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ”
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 14/08/2006
Ngày có hiệu lực: 24/08/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

về việc Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Nghị định 154/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 69/2018/QH14

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày có hiệu lực: 23/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 150/2018/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 153/2018/NĐ-CP

Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 151/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 152/2018/NĐ-CP

Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2018/TT-BCT

quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Ngày ban hành: 06/11/2018
Ngày có hiệu lực: 20/12/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 05/20118/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20074)
  • Văn bản của tỉnh (808)
  • Văn bản của trung ương (18731)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (38)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 99
Tổng số trong ngày: 4211
Tổng số trong tuần: 32821
Tổng số trong tháng: 103254
Tổng số truy cập: 4815916