Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

21/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/03/2007
Ngày có hiệu lực: 15/03/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/01/2007
Ngày có hiệu lực: 08/02/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

85/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Bảng mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 22/12/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách và phân định nhiệm vụ đầu tư phát triển của các cấp ngân sách nhà nước địa phương, giai đoạn 2007- 2010
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND

về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 15/2006/NQ-HĐND

sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 của HĐND tỉnh khoá XV và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 08/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành: 10/11/2006
Ngày có hiệu lực: 20/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/11/2006
Ngày có hiệu lực: 17/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/11/2006
Ngày có hiệu lực: 13/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Quyết định 48/2018/QĐ-TTg

Bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 29/11/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 161/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Ngày ban hành: 29/11/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 160/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Ngày ban hành: 29/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2018/TT-BKHCN

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG, PHỐI HỢP TRONG MẠNG LƯỚI CÁC CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VÀ BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
Ngày ban hành: 29/11/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 159/2018/NĐ-CP

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 28/11/2018
Ngày có hiệu lực: 11/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 116/2018/TT-BTC

Quy định về chế độ báo cáo giá thị trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT

Về hoạt động đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành: 28/11/2018
Ngày có hiệu lực: 28/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
Ngày ban hành: 27/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN

Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20174)
  • Văn bản của tỉnh (816)
  • Văn bản của trung ương (18822)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (3)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (41)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng số trong ngày: 1392
Tổng số trong tuần: 6512
Tổng số trong tháng: 222258
Tổng số truy cập: 5161938