Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND

về việc bãi bỏ một số chế độ đối với ngành giáo dục quy định tại Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 23/03/2007
Ngày có hiệu lực: 02/04/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND

v/v Ban hành Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/03/2007
Ngày có hiệu lực: 25/03/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

21/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/03/2007
Ngày có hiệu lực: 15/03/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/01/2007
Ngày có hiệu lực: 08/02/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

85/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Bảng mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 22/12/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách và phân định nhiệm vụ đầu tư phát triển của các cấp ngân sách nhà nước địa phương, giai đoạn 2007- 2010
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND

về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 15/2006/NQ-HĐND

sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 của HĐND tỉnh khoá XV và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 08/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI
Ngày ban hành: 08/12/2006
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành: 10/11/2006
Ngày có hiệu lực: 20/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 104/2018/TT-BTC

Quy định về thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 102/2018/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 71/2018/QH14

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BYT

Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP

Thông tư liên tịch Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 162/2018/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 11/11/2018
Ngày có hiệu lực: 26/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 25/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 70/2018/QH14

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20074)
  • Văn bản của tỉnh (808)
  • Văn bản của trung ương (18731)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (38)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 814
Tổng số trong ngày: 5331
Tổng số trong tuần: 33941
Tổng số trong tháng: 104374
Tổng số truy cập: 4817036