Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

87/2007/QĐ-UBND

về việc quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 25/10/2007
Ngày có hiệu lực: 04/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí
Ngày ban hành: 24/09/2007
Ngày có hiệu lực: 04/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí
Ngày ban hành: 24/09/2007
Ngày có hiệu lực: 04/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành “Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang”
Ngày ban hành: 31/08/2007
Ngày có hiệu lực: 10/09/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/08/2007
Ngày có hiệu lực: 09/09/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND

về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2007
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

về Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND

quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2018/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BNNPTNT

Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 131/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 145/2013/TT-BTC hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 12/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 172/2018/TT-BQP

Sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 127/2018/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20362)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18987)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (11)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 155
Tổng số trong ngày: 6315
Tổng số trong tuần: 45151
Tổng số trong tháng: 208059
Tổng số truy cập: 6472944