Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/11/2006
Ngày có hiệu lực: 17/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/11/2006
Ngày có hiệu lực: 13/11/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành: 24/10/2006
Ngày có hiệu lực: 03/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 17/10/2006
Ngày có hiệu lực: 27/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 60/2006/QĐ-UBND

v/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”
Ngày ban hành: 22/09/2006
Ngày có hiệu lực: 02/10/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 70-KH/TU của Tỉnh uỷ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Ngày ban hành: 20/09/2006
Ngày có hiệu lực: 30/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND

về việc phê duyệt Đề án “ Một số biện pháp tăng cường quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ”
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 14/08/2006
Ngày có hiệu lực: 24/08/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

về việc Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Nghị định 29/2018/NĐ-CP

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Ngày ban hành: 05/03/2018
Ngày có hiệu lực: 05/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BCA

Hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 05/03/2018
Ngày có hiệu lực: 25/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2013/TT-BTP

uy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 02/03/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 09/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA VÀ ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DÙNG CÓ NỐI RAY VỚI ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA
Ngày ban hành: 02/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg

Kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 28/2018/NĐ-CP

quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 16/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 25/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 quy định về hoạt động in
Ngày ban hành: 28/02/2018
Ngày có hiệu lực: 01/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2011/TT-BTP

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư
Ngày ban hành: 28/02/2018
Ngày có hiệu lực: 14/10/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (19368)
  • Văn bản của tỉnh (788)
  • Văn bản của trung ương (18065)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (44)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 58
Tổng số trong ngày: 184
Tổng số trong tuần: 183
Tổng số trong tháng: 134895
Tổng số truy cập: 3474589