Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Chỉ thị 02/CT-UBND

về việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của Chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo
Ngày ban hành: 31/01/2008
Ngày có hiệu lực: 31/01/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/01/2008
Ngày có hiệu lực: 28/01/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/12/2007
Ngày có hiệu lực: 07/01/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 24/12/2007
Ngày có hiệu lực: 03/01/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND

sửa đổi, bãi bỏ một số danh mục thu phí, lệ phí ban hành tại Nghị quyết số 11/2007/NQ- HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

sửa Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XVI quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 14/CT-UBND

về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ
Ngày ban hành: 26/11/2007
Ngày có hiệu lực: 26/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 13/CT-UBND

về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
Ngày ban hành: 12/11/2007
Ngày có hiệu lực: 12/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND

về việc Qui định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/10/2007
Ngày có hiệu lực: 09/11/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Thông tư 61/2018/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 74/2014/TT-BGTVT NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2018/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BNNPTNT

Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 131/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 145/2013/TT-BTC hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 12/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20354)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18979)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (13)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 130
Tổng số trong ngày: 2291
Tổng số trong tuần: 74054
Tổng số trong tháng: 137730
Tổng số truy cập: 6402615