Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/02/2008
Ngày có hiệu lực: 24/02/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 02/CT-UBND

về việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của Chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo
Ngày ban hành: 31/01/2008
Ngày có hiệu lực: 31/01/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/01/2008
Ngày có hiệu lực: 28/01/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/12/2007
Ngày có hiệu lực: 07/01/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 24/12/2007
Ngày có hiệu lực: 03/01/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND

sửa đổi, bãi bỏ một số danh mục thu phí, lệ phí ban hành tại Nghị quyết số 11/2007/NQ- HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

sửa Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XVI quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 14/CT-UBND

về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ
Ngày ban hành: 26/11/2007
Ngày có hiệu lực: 26/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 13/CT-UBND

về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
Ngày ban hành: 12/11/2007
Ngày có hiệu lực: 12/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT

Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 106/2018/TT-BTC

Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT

Thông tư sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 105/2018/TT-BTC

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 112/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 109/2018/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2018/TT-BCT

quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2018/TT-BCT

quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 108/2018/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20074)
  • Văn bản của tỉnh (808)
  • Văn bản của trung ương (18731)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (38)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 96
Tổng số trong ngày: 4178
Tổng số trong tuần: 32788
Tổng số trong tháng: 103221
Tổng số truy cập: 4815883