Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

114/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; luân chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 112/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 31/10/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 108/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/10/2008
Ngày có hiệu lực: 12/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 107/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”
Ngày ban hành: 01/10/2008
Ngày có hiệu lực: 11/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 102/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/09/2008
Ngày có hiệu lực: 06/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 99/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/09/2008
Ngày có hiệu lực: 13/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định về thu, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên
Ngày ban hành: 29/08/2008
Ngày có hiệu lực: 08/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/08/2008
Ngày có hiệu lực: 08/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Nghị định về hoạt động viễn thám
Ngày ban hành: 04/01/2019
Ngày có hiệu lực: 20/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BQP

Quy định về chế độ báo cáo công tác của Ngành thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 03/01/2019
Ngày có hiệu lực: 25/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH

Về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 02/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 01/2019/NĐ-CP

Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Ngày ban hành: 01/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 169/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 31/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2018/TT-NHNN

Quy định về tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2018/TT-NHNN

Quy định về tiền gửi có kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 173/2018/TT-BQP

Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2018/TT-NHNN

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2018/TT-NHNN

Quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20361)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18986)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (13)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 402
Tổng số trong ngày: 1464
Tổng số trong tuần: 1463
Tổng số trong tháng: 164371
Tổng số truy cập: 6429256