Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 112/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 31/10/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 108/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/10/2008
Ngày có hiệu lực: 12/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 107/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”
Ngày ban hành: 01/10/2008
Ngày có hiệu lực: 11/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 102/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/09/2008
Ngày có hiệu lực: 06/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 99/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/09/2008
Ngày có hiệu lực: 13/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định về thu, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên
Ngày ban hành: 29/08/2008
Ngày có hiệu lực: 08/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/08/2008
Ngày có hiệu lực: 08/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 96/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/08/2008
Ngày có hiệu lực: 08/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Nghị định 165/2018/NĐ-CP

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-NHNN

Quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 125/2018/TT-BTC

Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 PHÁP LỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 22/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 21/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 60/2018/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2016/TT-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ
Ngày ban hành: 21/12/2018
Ngày có hiệu lực: 03/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 21/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20174)
  • Văn bản của tỉnh (816)
  • Văn bản của trung ương (18822)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (3)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (43)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng số trong ngày: 1768
Tổng số trong tuần: 1768
Tổng số trong tháng: 217514
Tổng số truy cập: 5157194