Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/08/2006
Ngày có hiệu lực: 25/08/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010
Ngày ban hành: 14/08/2006
Ngày có hiệu lực: 24/08/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

về việc Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND

về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/07/2006
Ngày có hiệu lực: 15/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 803/QĐ-UBND

v/v Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ công ích đô thị (tạm thời) đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác, sản xuất duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Ngày ban hành: 06/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

40/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/05/2006
Ngày có hiệu lực: 10/06/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

38/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi mục 1.2, khoản 1, Điều 6 của Qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 25/05/2006
Ngày có hiệu lực: 04/06/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 12/CT-UBND

về tăng cường công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành: 23/05/2006
Ngày có hiệu lực: 23/05/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND

v/v Phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010
Ngày ban hành: 04/05/2006
Ngày có hiệu lực: 14/05/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Ngày ban hành: 10/08/2017
Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 187/2017/TT-BQP

Thông tư 187/2017/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định 76/2016/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 09/08/2017
Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 81/2017/TT-BTC

quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 09/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
Ngày ban hành: 08/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 92/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày ban hành: 07/08/2017
Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 93/2017/NĐ-CP

Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
Ngày ban hành: 07/08/2017
Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 93/2017/NĐ-CP

chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
Ngày ban hành: 07/08/2017
Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới
Ngày ban hành: 07/08/2017
Ngày có hiệu lực: 22/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 183/2017/TT-BQP

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 04/08/2017
Ngày có hiệu lực: 20/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
Ngày ban hành: 03/08/2017
Ngày có hiệu lực: 19/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18641)
  • Văn bản của tỉnh (741)
  • Văn bản của trung ương (17416)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (5)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (71)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 78
Tổng số trong ngày: 1236
Tổng số trong tuần: 33036
Tổng số trong tháng: 102207
Tổng số truy cập: 2060151