Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/07/2006
Ngày có hiệu lực: 15/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 803/QĐ-UBND

v/v Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ công ích đô thị (tạm thời) đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác, sản xuất duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Ngày ban hành: 06/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

40/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/05/2006
Ngày có hiệu lực: 10/06/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

38/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi mục 1.2, khoản 1, Điều 6 của Qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 25/05/2006
Ngày có hiệu lực: 04/06/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 12/CT-UBND

về tăng cường công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành: 23/05/2006
Ngày có hiệu lực: 23/05/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND

v/v Phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010
Ngày ban hành: 04/05/2006
Ngày có hiệu lực: 14/05/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 11/CT-UBND

về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch
Ngày ban hành: 28/04/2006
Ngày có hiệu lực: 28/04/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định

về việc điều chỉnh, sửa đổi quy định thu tiền sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện tại Quyết định số 141/2004/QĐ - UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/04/2006
Ngày có hiệu lực: 29/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 07/CT-UBND

về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 06/04/2006
Ngày có hiệu lực: 06/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ - TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
Ngày ban hành: 06/04/2006
Ngày có hiệu lực: 16/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

14/2017/QH14

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 62/2017/TT-BTC

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 19/06/2017
Ngày có hiệu lực: 05/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 63/2017/TT-BTC

quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 19/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 08/2017/QH14

Ngày ban hành: 19/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 09/2017/QH14

Ngày ban hành: 19/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

07/2017/QH14

Ngày ban hành: 19/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 16/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 06/2017/QH14

Ngày ban hành: 16/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 145/2017/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 15/06/2017
Ngày có hiệu lực: 31/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 61/2017/TT-BTC

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18409)
  • Văn bản của tỉnh (726)
  • Văn bản của trung ương (17210)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (37)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 54
Tổng số trong ngày: 2083
Tổng số trong tuần: 31499
Tổng số trong tháng: 75389
Tổng số truy cập: 1896772