Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí
Ngày ban hành: 24/09/2007
Ngày có hiệu lực: 04/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí
Ngày ban hành: 24/09/2007
Ngày có hiệu lực: 04/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành “Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang”
Ngày ban hành: 31/08/2007
Ngày có hiệu lực: 10/09/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/08/2007
Ngày có hiệu lực: 09/09/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND

về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2007
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

về Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND

quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 58/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu, đăng ký thuế theo cơ chế "một cửa liên thông" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/06/2007
Ngày có hiệu lực: 07/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Thông tư 18/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2017/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
Ngày ban hành: 27/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BTP

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định Thông tư số 138/2017/TT-BTC

hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định nội dung về đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 147/2017/NĐ-CP

sửa đổi Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 148/2017/NĐ-CP

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM MUỐI NHẬP KHẨU
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 137/2017/TT-BTC

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

136/2017/TT-BTC

quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (19013)
  • Văn bản của tỉnh (764)
  • Văn bản của trung ương (17752)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (15)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 98
Tổng số trong ngày: 2176
Tổng số trong tuần: 2176
Tổng số trong tháng: 181200
Tổng số truy cập: 2782614