Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

v/v phê duyệt Đề án: "Tăng cường quản lý, thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"
Ngày ban hành: 30/03/2006
Ngày có hiệu lực: 09/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/03/2006
Ngày có hiệu lực: 09/04/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND

v/v Bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư cho các công trình cấp nước sạch tập trung thuộc Chương trình mục tiêu giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/03/2006
Ngày có hiệu lực: 06/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2006/QĐ-UBND

v/v Ban hành Quy định bổ sung Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng kinh tế tập trung và trồng cây phân tán giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/03/2006
Ngày có hiệu lực: 06/04/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 20/03/2006
Ngày có hiệu lực: 30/03/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

v/v Ban hành Quy định quản lý phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; phương tiện thủy thô sơ và Quy định quản lý bến khách ngang sông
Ngày ban hành: 14/03/2006
Ngày có hiệu lực: 24/03/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT

Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
Ngày ban hành: 25/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BXD

Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Ngày ban hành: 25/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 48/2017/NĐ-CP

Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 24/04/2017
Ngày có hiệu lực: 10/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành: 24/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 49/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành: 24/04/2017
Ngày có hiệu lực: 24/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz
Ngày ban hành: 24/04/2017
Ngày có hiệu lực: 09/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 45/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
Ngày ban hành: 21/04/2017
Ngày có hiệu lực: 05/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2017/TT-BTC

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/04/2017
Ngày có hiệu lực: 08/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2017/TT-BCT

Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017
Ngày ban hành: 21/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
Ngày ban hành: 20/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18193)
  • Văn bản của tỉnh (716)
  • Văn bản của trung ương (17011)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (11)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 122
Tổng số trong ngày: 3297
Tổng số trong tuần: 11649
Tổng số trong tháng: 37107
Tổng số truy cập: 1372941