Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 115/2009/QĐ-UBND

về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/10/2009
Ngày có hiệu lực: 09/11/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

112/2009/QĐ-UBND

về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/10/2009
Ngày có hiệu lực: 07/11/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND

ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/10/2009
Ngày có hiệu lực: 18/10/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 105/2009/QĐ-UBND

ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/10/2009
Ngày có hiệu lực: 18/10/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 97/2009/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/09/2009
Ngày có hiệu lực: 10/10/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 91/2009/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 25/09/2009
Ngày có hiệu lực: 05/10/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND

ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 21/08/2009
Ngày có hiệu lực: 31/08/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 07/CT-UBND

về việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/08/2009
Ngày có hiệu lực: 04/08/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

59/2009/QĐ-UBND

ban hành giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/07/2009
Ngày có hiệu lực: 01/09/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau chế biến giai đoạn 2010-2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/07/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Nghị định về hoạt động viễn thám
Ngày ban hành: 04/01/2019
Ngày có hiệu lực: 20/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BQP

Quy định về chế độ báo cáo công tác của Ngành thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 03/01/2019
Ngày có hiệu lực: 25/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH

Về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 02/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 01/2019/NĐ-CP

Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Ngày ban hành: 01/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 169/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 31/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2018/TT-NHNN

Quy định về tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2018/TT-NHNN

Quy định về tiền gửi có kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 173/2018/TT-BQP

Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2018/TT-NHNN

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2018/TT-NHNN

Quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20312)
  • Văn bản của tỉnh (824)
  • Văn bản của trung ương (18945)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (47)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 756
Tổng số trong ngày: 3150
Tổng số trong tuần: 3149
Tổng số trong tháng: 373209
Tổng số truy cập: 5920767