Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Chỉ thị 13/CT-UBND

về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
Ngày ban hành: 12/11/2007
Ngày có hiệu lực: 12/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND

về việc Qui định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/10/2007
Ngày có hiệu lực: 09/11/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

87/2007/QĐ-UBND

về việc quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 25/10/2007
Ngày có hiệu lực: 04/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí
Ngày ban hành: 24/09/2007
Ngày có hiệu lực: 04/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí
Ngày ban hành: 24/09/2007
Ngày có hiệu lực: 04/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành “Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang”
Ngày ban hành: 31/08/2007
Ngày có hiệu lực: 10/09/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/08/2007
Ngày có hiệu lực: 09/09/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND

về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2007
Ngày ban hành: 19/07/2007
Ngày có hiệu lực: 29/07/2007
Trạng thái: Ngưng hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 16/2017/TT-BGTVT

Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2017/TT-UBDT

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 07/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 66/2017/NĐ-CP

Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 66/2017/NĐ-CP

Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 65/2017/NĐ-CP

Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55/2017/TT-BTC

quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 06/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 51/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.
Ngày ban hành: 19/05/2017
Ngày có hiệu lực: 10/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18193)
  • Văn bản của tỉnh (716)
  • Văn bản của trung ương (17011)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (11)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 98
Tổng số trong ngày: 3247
Tổng số trong tuần: 11598
Tổng số trong tháng: 37056
Tổng số truy cập: 1372890