Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành “Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác; sản xuất, duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng trên địa bàn thành phố Bắc Giang”
Ngày ban hành: 27/08/2008
Ngày có hiệu lực: 06/09/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 78/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/08/2008
Ngày có hiệu lực: 25/08/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

69/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/07/2008
Ngày có hiệu lực: 10/08/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 68/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/07/2008
Ngày có hiệu lực: 09/08/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

về việc Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và hỗ trợ đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh
Ngày ban hành: 08/07/2008
Ngày có hiệu lực: 18/07/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/06/2008
Ngày có hiệu lực: 10/07/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/06/2008
Ngày có hiệu lực: 10/07/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/06/2008
Ngày có hiệu lực: 10/07/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 51/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc thay thế Bảng giá số 3 của bản Qui định kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/06/2008
Ngày có hiệu lực: 30/06/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/05/2008
Ngày có hiệu lực: 29/05/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Nghị định 103/2017/NĐ-CP

quy định về thành lập,tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BCT

Thông tư quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BCT

quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT

Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC CHÍNH VÀ TẬN DỤNG, TẬN THU LÂM SẢN
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 25/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2017/TT-BYT

Về bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18641)
  • Văn bản của tỉnh (741)
  • Văn bản của trung ương (17416)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (5)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (71)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 52
Tổng số trong ngày: 1265
Tổng số trong tuần: 33065
Tổng số trong tháng: 102236
Tổng số truy cập: 2060180