Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Chỉ thị 02/CT-UBND

về việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của Chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo
Ngày ban hành: 31/01/2008
Ngày có hiệu lực: 31/01/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/01/2008
Ngày có hiệu lực: 28/01/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/12/2007
Ngày có hiệu lực: 07/01/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND

sửa đổi, bãi bỏ một số danh mục thu phí, lệ phí ban hành tại Nghị quyết số 11/2007/NQ- HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

sửa Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XVI quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 14/CT-UBND

về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ
Ngày ban hành: 26/11/2007
Ngày có hiệu lực: 26/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 13/CT-UBND

về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
Ngày ban hành: 12/11/2007
Ngày có hiệu lực: 12/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND

về việc Qui định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/10/2007
Ngày có hiệu lực: 09/11/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

87/2007/QĐ-UBND

về việc quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 25/10/2007
Ngày có hiệu lực: 04/11/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Nghị định 70/2017/NĐ-CP

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 25/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 22/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BGTVT

Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT

Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 22/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BTNMT

Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệuviễn thám quốc gia
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08 /2017/TT-BTNMT

Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg

Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Ngày ban hành: 05/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
Ngày ban hành: 05/06/2017
Ngày có hiệu lực: 25/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 57/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày ban hành: 02/06/2017
Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18300)
  • Văn bản của tỉnh (723)
  • Văn bản của trung ương (17109)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (6)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 147
Tổng số trong ngày: 1131
Tổng số trong tuần: 27131
Tổng số trong tháng: 84849
Tổng số truy cập: 1629774