Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 803/QĐ-UBND

v/v Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ công ích đô thị (tạm thời) đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác, sản xuất duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Ngày ban hành: 06/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

40/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/05/2006
Ngày có hiệu lực: 10/06/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

38/2006/QĐ-UBND

về việc sửa đổi mục 1.2, khoản 1, Điều 6 của Qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 25/05/2006
Ngày có hiệu lực: 04/06/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 12/CT-UBND

về tăng cường công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành: 23/05/2006
Ngày có hiệu lực: 23/05/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND

v/v Phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010
Ngày ban hành: 04/05/2006
Ngày có hiệu lực: 14/05/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 11/CT-UBND

về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch
Ngày ban hành: 28/04/2006
Ngày có hiệu lực: 28/04/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định

về việc điều chỉnh, sửa đổi quy định thu tiền sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện tại Quyết định số 141/2004/QĐ - UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/04/2006
Ngày có hiệu lực: 29/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 07/CT-UBND

về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 06/04/2006
Ngày có hiệu lực: 06/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

v/v phê duyệt Đề án: "Tăng cường quản lý, thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"
Ngày ban hành: 30/03/2006
Ngày có hiệu lực: 09/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/03/2006
Ngày có hiệu lực: 09/04/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 15/12/2016
Ngày có hiệu lực: 30/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 320/2016/TT-BTC

quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày ban hành: 14/12/2016
Ngày có hiệu lực: 01/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2016/TT-BCT

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Ngày ban hành: 13/12/2016
Ngày có hiệu lực: 03/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 318/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/12/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 27/2016/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 05/12/2016
Ngày có hiệu lực: 20/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2016/TT-BCT

Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia
Ngày ban hành: 05/12/2016
Ngày có hiệu lực: 18/01/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2016
Ngày có hiệu lực: 05/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 161/2016/NĐ-CP

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 02/12/2016
Ngày có hiệu lực: 02/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 316/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm xăng sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo quy định tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 02/12/2016
Ngày có hiệu lực: 03/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2016/TT-BCT

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
Ngày ban hành: 30/11/2016
Ngày có hiệu lực: 16/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (17284)
  • Văn bản của tỉnh (673)
  • Văn bản của trung ương (16169)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (25)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 95
Tổng số trong ngày: 1741
Tổng số trong tuần: 19021
Tổng số trong tháng: 69749
Tổng số truy cập: 896581