Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND

về Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 10/12/2008
Ngày có hiệu lực: 20/12/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 126/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
Ngày ban hành: 03/12/2008
Ngày có hiệu lực: 13/12/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

118/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 17/11/2008
Ngày có hiệu lực: 27/11/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

114/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; luân chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 112/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 111/2008/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/10/2008
Ngày có hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 108/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/10/2008
Ngày có hiệu lực: 12/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 107/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”
Ngày ban hành: 01/10/2008
Ngày có hiệu lực: 11/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 102/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/09/2008
Ngày có hiệu lực: 06/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 99/2008/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/09/2008
Ngày có hiệu lực: 13/09/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Nghị quyết 42/2017/QH14

thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 21/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 45/2017/QH14

Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016"
Ngày ban hành: 21/06/2017
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Ngày ban hành: 21/06/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 15/2017/QH14

Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành: 21/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

13/2017/QH14

Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 04/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 41/2017/QH14

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 75/2017/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Thú y
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 10/2017/QH14

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18325)
  • Văn bản của tỉnh (723)
  • Văn bản của trung ương (17135)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (4)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 81
Tổng số trong ngày: 2272
Tổng số trong tuần: 13411
Tổng số trong tháng: 71794
Tổng số truy cập: 1757827