Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 150/2009/QĐ-UBND

ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/12/2009
Ngày có hiệu lực: 10/01/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 142/2009/QĐ-UBND

ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/12/2009
Ngày có hiệu lực: 10/01/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND

ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 19/12/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

thông qua Đề án “Phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010- 2020”
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 09/12/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND

quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm học thêm địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 19/12/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND

quy định chế độ Bảo vệ dân phố ở các phường địa bàn thành phố Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND

sửa đổi, bổ sung, thay thế một số loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 19/12/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND

sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND

quy định giá quyền sử dụng rừng và tiền bồi thường thiệt hại đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND

quy định chế độ phụ cấp Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; tăng phụ cấp tháng Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Số ký hiệu

Thông tư 18/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2017/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
Ngày ban hành: 27/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BTP

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định Thông tư số 138/2017/TT-BTC

hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định nội dung về đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 147/2017/NĐ-CP

sửa đổi Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 148/2017/NĐ-CP

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM MUỐI NHẬP KHẨU
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 137/2017/TT-BTC

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

136/2017/TT-BTC

quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (18919)
  • Văn bản của tỉnh (763)
  • Văn bản của trung ương (17661)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (3)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (41)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 166
Tổng số trong ngày: 4051
Tổng số trong tuần: 11706
Tổng số trong tháng: 136583
Tổng số truy cập: 2291409