Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 24/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/08/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/08/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

về việc bãi bỏ Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/07/2017
Ngày có hiệu lực: 10/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

Quy định các khoản đóng góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/07/2017
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND

Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND

quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Giang bảo đảm
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

136/2017/TT-BTC

quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 135/2017/TT-BTC

quy định định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát) do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 49/2017/TT-BGTVT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 132/2017/TT-BTC

quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 131/2017/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 133/2017/TT-BTC

quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 48/2017/TT-BGTVT

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 13/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 17/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2017
Ngày có hiệu lực: 05/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 123/2017/NĐ-CP

sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành: 14/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 10/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (15037)
  • Văn bản của tỉnh (634)
  • Văn bản của trung ương (14021)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (17)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 92
Tổng số trong ngày: 1399
Tổng số trong tuần: 4048
Tổng số trong tháng: 43135
Tổng số truy cập: 731340