Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 16 TT/LB

Về việc khoá sổ thu chi ngân sách Nhà nước cuối năm 1976
Ngày ban hành: 13/11/1976
Ngày có hiệu lực: 13/11/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12 TC/HCVX

Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 400-TC về việc tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cho cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành được chuyển từ Miền Nam ra Miền Bắc
Ngày ban hành: 01/07/1976
Ngày có hiệu lực: 01/07/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10 TC/HCVX

Về việc thanh toán tiền vé đi tàu biển “thống nhất”
Ngày ban hành: 21/06/1976
Ngày có hiệu lực: 21/06/1976
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 770-TT/LB

Hướng dẫn thi hành một số điều khoản có liên quan đến công tác ngân hàng và tài chính trong Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định 54-CP ngày 10-03-1975 của Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 10/06/1976
Ngày có hiệu lực: 25/06/1976
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 08 TC/NSĐP

Hướng dẫn việc cấp phát chăn sợi và áo rét sợi cho quân nhân đào ngũ đi lao động bắt buộc và dài ngày ở công trường xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 26/04/1976
Ngày có hiệu lực: 26/04/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42-TC/NSĐP

Thông tư hướng dẫn một số điểm về công tác tài chính và quản lý tài sản trong việc giải thể cấp khu và hợp tỉnh
Ngày ban hành: 13/12/1975
Ngày có hiệu lực: 01/01/1975
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 39-TC/CNXD

Hướng dẫn thi hành việc tăng thêm quỹ tiền thưởng và quỹ phúc lợi cho các xí nghiệp trong năm 1975
Ngày ban hành: 02/12/1975
Ngày có hiệu lực: 02/12/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 33-TC/UBKHKTNN

Thông tư hướng dẫn việc quản lý chi tiêu về nghiên cứu khoa học kỹ thuật
Ngày ban hành: 20/10/1975
Ngày có hiệu lực: 30/09/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 288-TTg/TT

Về việc Quy định chính sách đối với tiền vốn của người Tiểu chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người Dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 22/08/1975
Ngày có hiệu lực: 06/09/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 264/TTg

Về việc thu hồi nhà ở thuê hoặc mua lại của Nhà nước trong trường hợp di chuyển đi nơi khác
Ngày ban hành: 05/08/1975
Ngày có hiệu lực: 20/08/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20427)
  • Văn bản của tỉnh (835)
  • Văn bản của trung ương (19036)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (28)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 180
Tổng số trong ngày: 7932
Tổng số trong tuần: 62037
Tổng số trong tháng: 73926
Tổng số truy cập: 6740665