Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Quyết định 13-QĐ/LB

Của liên bộ lâm nghiệp - tài chính số 13-qđ/lb ngày 26 tháng 3 năm 1982 về việc điều chỉnh mứcthu tiền nuôi rừng
Ngày ban hành: 26/03/1982
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09-TCCB

Hướng dẫn việc xếp lương cho cán bộ chỉ đạo và quản lý ngành thuế CTN ở địa phương
Ngày ban hành: 26/03/1982
Ngày có hiệu lực: 26/03/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10/TT-LB

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 88-HĐBT ngày 24/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về lập quỹ nuôi rừng
Ngày ban hành: 13/03/1982
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2-LĐ/TT

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm lao động
Ngày ban hành: 26/02/1982
Ngày có hiệu lực: 13/03/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 103-NQ/HĐNN7

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Nước Việt Nam và Liên xô
Ngày ban hành: 22/01/1982
Ngày có hiệu lực: 06/02/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

143-HĐBT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ tư pháp.
Ngày ban hành: 22/11/1981
Ngày có hiệu lực: 07/12/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 37/TT-LB

Hướng dẫn việc thanh toán tiền bồi dưỡng cho người cho máu
Ngày ban hành: 16/11/1981
Ngày có hiệu lực: 16/11/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 31-TC/CTN

Về việc thi hành Ðiều lệ thuế hàng hoá ở các tỉnh, thành phố phía Nam
Ngày ban hành: 05/11/1981
Ngày có hiệu lực: 05/11/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28 TC-TNN

Hướng dẫn việc xác định sản lượng tính thuế ruộng đất 1 vụ đã chuyển thành ruộng có tập quán làm 2 vụ.
Ngày ban hành: 27/10/1981
Ngày có hiệu lực: 27/10/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 1101-QĐ/LB

Ngày ban hành: 23/10/1981
Ngày có hiệu lực: 01/10/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20361)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18986)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (14)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 602
Tổng số trong ngày: 8556
Tổng số trong tuần: 80319
Tổng số trong tháng: 143995
Tổng số truy cập: 6408880