Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Thông tư 28 TC/CTN

Hướng dẫn việc quản lý thu thuế đối với các tổ chức liên kết kinh tế
Ngày ban hành: 15/07/1989
Ngày có hiệu lực: 15/07/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/TCBH-89

Qui định chế độ tài chính đối với Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam
Ngày ban hành: 14/07/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23 TC/TNN

Hướng dẫn thi hành pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 52 - HĐBT ngày 27 tháng 5 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nông nghiệp
Ngày ban hành: 17/06/1989
Ngày có hiệu lực: 17/06/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21 TC/NLTL

Hướng dẫn về thanh toán nợ thuế nông nghiệp và nợ thóc hợp đồng kinh tế hai chiều
Ngày ban hành: 14/06/1989
Ngày có hiệu lực: 14/06/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20 TC/CTN

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của HÐNN và Nghị định của HÐBT sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Ðiều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
Ngày ban hành: 06/06/1989
Ngày có hiệu lực: 06/06/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 16/TT-LB

V/v phân phối thu nhập của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đị hợp tác lao động xây dựng ở nước ngoài.
Ngày ban hành: 23/05/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 14 TT/LB

Hướng dẫn về chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị kinh doanh vật tư thứ liệu
Ngày ban hành: 12/05/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/NH-QĐ

Về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm
Ngày ban hành: 18/04/1989
Ngày có hiệu lực: 18/04/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 30/NH-QĐ

Về việc ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm
Ngày ban hành: 17/03/1989
Ngày có hiệu lực: 17/03/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 29/NH-QĐ

Quy định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Ngày ban hành: 16/03/1989
Ngày có hiệu lực: 16/03/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20361)
  • Văn bản của tỉnh (827)
  • Văn bản của trung ương (18986)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (13)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 191
Tổng số trong ngày: 6790
Tổng số trong tuần: 35274
Tổng số trong tháng: 198182
Tổng số truy cập: 6463067