Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Thông tư 27-TC/CĐKT

Của Bộ Tài chính số 27-TC/CĐKT ngày 29-5-1985 hướng dẫn kế toán kết quả tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 1985
Ngày ban hành: 29/05/1985
Ngày có hiệu lực: 13/06/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 6-NH/CT

Về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Ngày ban hành: 22/05/1985
Ngày có hiệu lực: 06/06/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20-TC/HCVX

Của Bộ Tài chính số 20-TC/HCVX ngày 10-5-1985 quy định chế độ chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước.
Ngày ban hành: 10/05/1985
Ngày có hiệu lực: 01/05/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 18-TC/ĐTXD

Của Bộ Tài chính số 18-TC-ĐTXD ngày 10 tháng 4 năm 1985 hướng dẫn về định mức lợi nhuận, phân phối lợi nhuận xí nghiệp trong xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 10/04/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 3-NH/TT

Hướng dẫn những chính sách và biện pháp chủ yếu về tín dụng, tiền mặt, thanh toán thực hiện Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh
Ngày ban hành: 02/04/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 1-VGNN-XD/TT

Quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Bộ Xây dựng quyết định giá
Ngày ban hành: 01/04/1985
Ngày có hiệu lực: 16/04/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 616-NQ/HĐNN7

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
Ngày ban hành: 26/03/1985
Ngày có hiệu lực: 10/04/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 615-NQ/HĐNN7

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt Nam và Cu Ba
Ngày ban hành: 26/03/1985
Ngày có hiệu lực: 10/04/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 1-LĐ/TT

Hướng dẫn sắp xếp và tổ chức lại lao động trong quá trình sắp xếp và tổ chức lại sản xuất và xây dựng
Ngày ban hành: 23/03/1985
Ngày có hiệu lực: 07/04/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07-TC/CĐTC

Hướng dẫn quyết toán về phát hành công trái xây dựng tổ quốc
Ngày ban hành: 15/03/1985
Ngày có hiệu lực: 15/03/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20174)
  • Văn bản của tỉnh (816)
  • Văn bản của trung ương (18822)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (3)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (43)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng số trong ngày: 1711
Tổng số trong tuần: 1710
Tổng số trong tháng: 217456
Tổng số truy cập: 5157136