Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Thông tư 32/TCCB

Hướng dẫn xây dựng và kiện toàn các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng
Ngày ban hành: 09/09/1982
Ngày có hiệu lực: 24/09/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 9/TC-QLNS

Hướng dẫn việc điều tiết thuế muối cho ngân sách xã
Ngày ban hành: 06/08/1982
Ngày có hiệu lực: 01/10/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 892/TT-LB

Hướng dẫn thi hành những vấn đề về tài chính và trả thưởng quy định trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP ngày 23/1/1981 của Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 04/08/1982
Ngày có hiệu lực: 04/08/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 7/TBXH

Hướng dẫn thi hành QĐ số 105-HĐBT ngày 25/6/1982 của HĐBT về phụ cấp tạm thời đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành rồi về hưu, nghỉ hưu vì mất sức lao động hoặc thôi việc và đối với người bị thương, gia đình liệt sĩ thuộc diện
Ngày ban hành: 16/07/1982
Ngày có hiệu lực: 31/07/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10 TT/LB

Hướng dẫn việc định giá thanh toán thuế nông nghiệp bằng thóc và hoa màu lương thực
Ngày ban hành: 31/03/1982
Ngày có hiệu lực: 31/03/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 13-QĐ/LB

Của liên bộ lâm nghiệp - tài chính số 13-qđ/lb ngày 26 tháng 3 năm 1982 về việc điều chỉnh mứcthu tiền nuôi rừng
Ngày ban hành: 26/03/1982
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09-TCCB

Hướng dẫn việc xếp lương cho cán bộ chỉ đạo và quản lý ngành thuế CTN ở địa phương
Ngày ban hành: 26/03/1982
Ngày có hiệu lực: 26/03/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10/TT-LB

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 88-HĐBT ngày 24/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về lập quỹ nuôi rừng
Ngày ban hành: 13/03/1982
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2-LĐ/TT

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm lao động
Ngày ban hành: 26/02/1982
Ngày có hiệu lực: 13/03/1982
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 103-NQ/HĐNN7

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Nước Việt Nam và Liên xô
Ngày ban hành: 22/01/1982
Ngày có hiệu lực: 06/02/1982
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20074)
  • Văn bản của tỉnh (808)
  • Văn bản của trung ương (18731)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (38)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 94
Tổng số trong ngày: 744
Tổng số trong tuần: 35610
Tổng số trong tháng: 106043
Tổng số truy cập: 4818705