Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Số ký hiệu

Thông tư 05 TC/CĐTC

Hướng dẫn việc thực hiện tiền thưởng cuối năm đối với công nhân viên chức khu vực HCSN và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành: 10/01/1987
Ngày có hiệu lực: 10/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 3/TT-TC-TQD

Bổ sung Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính về việc thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng
Ngày ban hành: 09/01/1987
Ngày có hiệu lực: 01/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/BYT-TT

Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành Y tế do các tổ chức quốc tế tài thọ
Ngày ban hành: 09/01/1987
Ngày có hiệu lực: 09/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 1/TTLB

Hướng dẫn thực hiện mức trợ cấp đối với nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới
Ngày ban hành: 02/01/1987
Ngày có hiệu lực: 02/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1171/QĐ

Ban hành các loại Quy chế rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
Ngày ban hành: 30/12/1986
Ngày có hiệu lực: 14/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 155/TT-LB

Về nội dung, đối tượng, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh
Ngày ban hành: 29/12/1986
Ngày có hiệu lực: 13/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 21-LCT/HĐNN7

Ngày ban hành: 29/12/1986
Ngày có hiệu lực: 03/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 37/LN-KL

Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp, nhằm thống nhất quản lý và tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước
Ngày ban hành: 27/12/1986
Ngày có hiệu lực: 11/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 04/TTLN

Hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự
Ngày ban hành: 26/12/1986
Ngày có hiệu lực: 10/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 48 TC/TNVT

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các đơn vị chuyên trách kinh doanh vật tư thứ liệu
Ngày ban hành: 10/12/1986
Ngày có hiệu lực: 10/12/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20178)
  • Văn bản của tỉnh (816)
  • Văn bản của trung ương (18825)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (2)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (26)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 61
Tổng số trong ngày: 4935
Tổng số trong tuần: 31985
Tổng số trong tháng: 13773
Tổng số truy cập: 5187411