Ngày đăng: 16/07/2020
Với 436/455 đại biểu tán thành, chiều ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đáng chú ý như sau: ... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/07/2020
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, sáng ngày 17/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Phó... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/07/2020
Ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Đáng chú ý, nếu đang là cán bộ,... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/07/2020
Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/07/2020
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó, mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã. Về thẩm quyền... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Ngày 08/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Danh sách 10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: 1. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 , có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 2. Luật Đầu tư theo phương... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội ban hành tại Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 ngày 17/6/2020. Cụ thể, theo quy định hiện nay tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 vào ngày 17/6/2020, chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014 . Theo đó, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: -... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2020
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020, theo đó: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là phương... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 566
Tổng số trong ngày: 1661
Tổng số trong tuần: 54340
Tổng số trong tháng: 217248
Tổng số truy cập: 6482133