Ngày đăng: 04/06/2020
Trong điều khoản thi hành của Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức do Chính phủ ban hành ngày 01/6/2020 có nhiều điểm nổi bật, đáng chú ý. Tuyển quá biên... Xem tiếp
Ngày đăng: 03/06/2020
Đây là nội dung mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà... Xem tiếp
Ngày đăng: 03/06/2020
Ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an... Xem tiếp
Ngày đăng: 03/06/2020
Ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, tổ chức, cá nhân khi yêu cầu đăng ký giao... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/06/2020
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/06/2020
Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/7/2020. Hạ điều kiện hỗ... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/06/2020
Để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền, lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em, ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 23/CT-TTg. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách... Xem tiếp
Ngày đăng: 28/05/2020
Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 28/05/2020
Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/05/2020
Ngày 22/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 247
Tổng số trong ngày: 7309
Tổng số trong tuần: 43661
Tổng số trong tháng: 33609
Tổng số truy cập: 5961279