Ngày đăng: 25/10/2019
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/10/2019
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019. Theo đó, nội dung điều chỉnh như sau: - Tách dự... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/10/2019
Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/10/2019
Đây là nội dung được nêu tại Luật giáo dục 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019; cụ thể: Điều 77 Luật giáo dục 2005 quy định... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/10/2019
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Theo đó, nêu 25 điều không được làm trong hoạt động... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/10/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/10/2019
Ngày 30/9/2019 Chính phủ đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/10/2019
Ngày 08/1 0 /2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được Bộ Công Thương ban hành ngày 30/9/2019. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Theo đó, nêu 25 điều không được làm trong hoạt động... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 116
Tổng số trong ngày: 2822
Tổng số trong tuần: 11017
Tổng số trong tháng: 44266
Tổng số truy cập: 4110080