Ngày đăng: 28/05/2020
Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 28/05/2020
Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/05/2020
Ngày 22/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/05/2020
Ngày 07/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/05/2020
Ngày 11/5/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2020/TT-BGTVT về quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/05/2020
Ngày 23/4/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/05/2020
Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/05/2020
Ngày 14/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Theo đó, đại học... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/05/2020
Ngày 14/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/05/2020
Hôm nay (15/5), nhiều chính sách quan trọng, nổi bật chính thức có hiệu lực như thay thế một số biểu mẫu chứng từ kế toán; bổ sung 04 ngành nghề ưu đãi đầu tư… Thay thế một số mẫu... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng số trong ngày: 7857
Tổng số trong tuần: 7856
Tổng số trong tháng: 377916
Tổng số truy cập: 5925474