Ngày đăng: 02/12/2019
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, chương trình bồi... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/12/2019
- Mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng cụ thể như sau: + Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/12/2019
Nội dung này được nêu tại Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày 26/11/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/12/2019
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại ... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/11/2019
Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/11/2019
Ngày 12/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Nghị định này quy định về đối tượng, điều kiện được phép... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/11/2019
Nội dung này được đề cập tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Theo đó, chu kỳ kiểm định phương tiện đo... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/11/2019
Ngày 25/9/2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED". Cụ thể, ban hành... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/11/2019
Ngày 12/11/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 46/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 149
Tổng số trong ngày: 2559
Tổng số trong tuần: 11313
Tổng số trong tháng: 63147
Tổng số truy cập: 4226628