Ngày đăng: 09/10/2020
Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Từ 01/12/2020, thêm điều kiện thành lập... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/10/2020
Nghị định 119/2020/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành quy định khá chi tiết về các mức phạt liên quan đến vi phạm về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san. Cụ thể,... Xem tiếp
Ngày đăng: 08/10/2020
Ngày 29/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/10/2020
Hôm nay, ngày 05/10/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới trong cuộc sống như lao động, tiền lương, văn hóa, thể dục, thể thao… 1/ Thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/10/2020
Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương. Theo đó, quy định 05 tiêu chí thẩm định tài liệu... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/10/2020
Đây là một trong những nội dung nổi bật của Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo đó, có 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/10/2020
Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/09/2020
Để quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, mới... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/09/2020
Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ quy định tại Nghị định số 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chính thức có hiệu lực từ ngày 29/9/2020. Trước đây tại ... Xem tiếp
Ngày đăng: 28/09/2020
Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Theo đó, sinh viên sư phạm... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 222
Tổng số trong ngày: 5353
Tổng số trong tuần: 40849
Tổng số trong tháng: 87962
Tổng số truy cập: 8080635