Ngày đăng: 26/08/2020
Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020. Từ... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/08/2020
Ngày 20/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã raThông tư 17/2020/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2". Quy chuẩn kỹ thuật quốc... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/08/2020
Ngày 20/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BTTTT về việc quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/08/2020
Ngày 20/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTTTT của về việc quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Theo... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/08/2020
Từ ngày 01/7/2020, mức phụ cấp đối với quân nhân dự bị được thực hiện theo Nghị định 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020, cụ thể: - Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/08/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. Nghị định này quy định về cải tạo, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở huấn... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/08/2020
Nội dung này được quy định tại Nghị định 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, các đối tượng sĩ quan dự bị được khám sức khỏe, kiểm tra sức... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/08/2020
08 nội dung mới nổi bật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 như sau: 1. Bổ sung thêm VBQPPL vào hệ thống VBQPPL Cụ thể,... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/08/2020
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020) quy định nhiều điểm mới về việc đánh... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/08/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Về nguyên tắc gửi tin nhắn... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 279
Tổng số trong ngày: 5744
Tổng số trong tuần: 41240
Tổng số trong tháng: 88353
Tổng số truy cập: 8081027