Ngày đăng: 14/09/2020
Theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, quy định về đánh giá học sinh tiểu học có một số điểm mới nổi bật sau đây: Điểm mới Thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học (Ảnh minh họa) ... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/09/2020
Căn cứ Thông tư 22/TT-BCT năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020) thì các Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện (gọi chung là bên bán điện) được ngừng cấp điện (hay... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/09/2020
Bộ Công thương ban hành Thông tư 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại. Ảnh minh hoạ, Theo đó, công thức tính mức... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/09/2020
Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 21/2020/TT-BCT về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó, chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/09/2020
Ngày 9/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2020/TT-BTTTT về việc quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/09/2020
Ngày 08/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách đối với giáo viên mầm non (GDMN). Cụ thể: Chính... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/09/2020
Ngày 07/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số. Theo đó, yêu cầu chức năng... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/09/2020
Ngày 04/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học. Trong đó, quy định đề kiểm tra định kỳ của học sinh tiểu học được thiết kế phù hợp... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/09/2020
Nội dung này được quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/09/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngày 08/9/2020. Từ 01/11 thêm nhiều trẻ mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa (Ảnh... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 161
Tổng số trong ngày: 8278
Tổng số trong tuần: 37491
Tổng số trong tháng: 190313
Tổng số truy cập: 7727834