Ngày đăng: 17/09/2019
Ngày 04/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2019/TT-BGTVT về việc công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải. Theo đó, công bố Danh mục khu vực... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/09/2019
Ngày 12/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/09/2019
Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư 30/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới ngày 28/8/2019. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này QCVN... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/09/2019
Bộ GTVT vừa có Thông tư số 27/2019/TT-BGTVT ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; thiết bị áp lực trên phương tiện GTVT và phương tiện, thiết bị thăm dò,... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/09/2019
Ngày 12/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT về quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày 15/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/09/2019
N gày 30/8/2019 , Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân ; áp dụng đối với người nộp, tổ... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp nhân rộng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/09/2019
Ngày 11/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quy định này quy định chế... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/09/2019
Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Bộ Giáo dục và Đào... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 802
Tổng số trong ngày: 4270
Tổng số trong tuần: 13024
Tổng số trong tháng: 64858
Tổng số truy cập: 4228339