Ngày đăng: 14/05/2018
tại Thông tư 20/2018/TT-BGTVT về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt. Theo đó, vấn đề trang thiết bị an... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/05/2018
Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2018/TT-BCT sửa đổi quy định về mẫu biên bản, quyết định (gọi tắt là ấn chỉ) sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/05/2018
Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, phạt tiền từ 10... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/05/2018
Vừa qua, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTTTT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) thuộc trách nhiệm của Bộ TT&TT. Theo đó: Danh... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/05/2018
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Theo đó, phạt tiền từ 30 –... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/05/2018
Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP được xác... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/05/2018
quy định tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Theo đó, hướng dẫn chi tiết điều kiện... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/05/2018
Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương (thôn, tổ dân phố), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/05/2018
Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành N ghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Cụ thể, Phụ lục II của Nghị định 56 đã mô tả chi tiết cách xác định phạm vi... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/05/2018
Ngày 21/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo thanh... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng số trong ngày: 3326
Tổng số trong tuần: 30581
Tổng số trong tháng: 353490
Tổng số truy cập: 5901048