Ngày đăng: 26/07/2017
Ngày 30/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017; các chế... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/07/2017
Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/07/2017
Chiều ngày 19/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thủy lợi với 457/459 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/07/2017
Chiều ngày 19/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thủy lợi với 457/459 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/07/2017
Chiều ngày 12/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý ngoại thương với tỷ lệ 88,19% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật Quản lý ngoại... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/07/2017
Chiều ngày 16/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Đường sắt với tỷ lệ 397/403 ĐBQH biểu quyết tán thành (chiếm 98,51%). Luật Đường sắt được kết cấu gồm 10... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/07/2017
Sáng ngày 12/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 83,50%. Luật được xây dựng... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/07/2017
Chiều ngày 19/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với 458/459 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành chiếm 93,28% tổng số đại... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/07/2017
1. Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải Thông tư này... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/07/2017
Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua 12 Luật quan trọng, trong đó: - 5 Bộ luật, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/012018 gồm: + Bộ luật Hình sự sửa đổi; + Luật Quản lý... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 638
Tổng số trong ngày: 225
Tổng số trong tuần: 20292
Tổng số trong tháng: 72342
Tổng số truy cập: 4004239