Ngày đăng: 01/08/2019
Ngày 29/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Theo đó, khu bảo tồn đất ngập nước được phân cấp thành cấp quốc... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/07/2019
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/07/2019
Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công 2019 ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung nổi bật. Theo đó, các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: - Nhiệm vụ... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/07/2019
Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/07/2019
Ngày 05/7/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 24/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104 : 2019/BGTVT. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/07/2019
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô ngày 05/7/2019, có hiệu lực từ... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/07/2019
Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/07/2019
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trông lúa. Trong đó sửa đổi,... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/07/2019
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng ngày 21/6/2019.... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/07/2019
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng ngày 12/6/2019. Theo đó, hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu bao gồm: Tờ khai đăng ký xe... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 292
Tổng số trong ngày: 200
Tổng số trong tuần: 20267
Tổng số trong tháng: 72317
Tổng số truy cập: 4004214