Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020. Theo... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 31/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ. Ngày... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Đây là mức tiền thưởng cao nhất theo Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020) thì hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển trường cho học... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/09/2020
Theo đó, hiện nay theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 thì "sử dụng điện thoại di động khi đang giảng... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/09/2020
Đây là nội dung mới tại Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/10/2020). Theo đó, người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa Chính phủ yêu cầu việc xác định vị... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Ngày 15/9/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định quan trọng về bảo hiểm. Đồng thời, đây cũng là thời điểm có hiệu lực của các quy định về đăng ký hộ tịch trực tuyến, hoạt động trạm... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị định... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 171
Tổng số trong ngày: 1404
Tổng số trong tuần: 20568
Tổng số trong tháng: 110513
Tổng số truy cập: 8103186