Ngày đăng: 18/10/2019
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Theo đó, nêu 25 điều không được làm trong hoạt động... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/10/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/10/2019
Ngày 30/9/2019 Chính phủ đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/10/2019
Ngày 08/1 0 /2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được Bộ Công Thương ban hành ngày 30/9/2019. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Theo đó, nêu 25 điều không được làm trong hoạt động... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa. Theo đó, những nội... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Ngày 10/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Theo đó, tổ hợp tác do từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng góp tài sản, công sức để làm... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Theo đó, Thông tư 03/2019/TT-BKHCN quy định về chế độ báo cáo định kỳ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ KHCN. Cụ thể, Thông... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2019
Thông tư 37/2019/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 03/10/2019.... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng số trong ngày: 2421
Tổng số trong tuần: 11175
Tổng số trong tháng: 63009
Tổng số truy cập: 4226490