Ngày đăng: 16/09/2020
Đây là nội dung mới tại Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/10/2020). Theo đó, người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa Chính phủ yêu cầu việc xác định vị... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Ngày 15/9/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định quan trọng về bảo hiểm. Đồng thời, đây cũng là thời điểm có hiệu lực của các quy định về đăng ký hộ tịch trực tuyến, hoạt động trạm... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị định... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Ngày 14/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Từ ngày 01/11/2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 06/2018/NĐ-CP. Riêng chính sách đối với giáo viên mầm non... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Đây là nội dung được đề cập tại Điều lệ Trường tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020. Theo đó, giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Quy chế) kèm theo Quyết định 299/QĐ-VKSTC... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Ngày 09/9/2020, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm: - Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.795 hoạt chất với... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/09/2020
Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA). ... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 252
Tổng số trong ngày: 4956
Tổng số trong tuần: 37170
Tổng số trong tháng: 4955
Tổng số truy cập: 7265694