Ngày đăng: 14/04/2020
Ngày 13/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTTTT về việc quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện. Theo đó, các thiết bị viễn thông,... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/4/2020) quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Theo Điều 6 Nghị định này... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Từ 20/4/2020, việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo Thông tư 01/2020/TT-BTP có nhiều... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2020/NĐ-CP về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 14/2020/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Cụ thể, tranh chấp đầu tư quốc tế là tranh chấp... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2020/NĐ-CP về việc quy định cưỡng chế thi hành án đối với phạm nhân thương mại. Theo đó, việc cưỡng chế thi hành án đối với phạm nhân... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với nhiều nội dung đáng chú ý. Từ... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Theo đó, một liều thuốc dùng cho thi hành án tử hình gồm 03 loại... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước. Theo đó, Danh mục dữ liệu mở phải được rà soát, sửa... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2020
Ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng số trong ngày: 3477
Tổng số trong tuần: 25277
Tổng số trong tháng: 348186
Tổng số truy cập: 5895744