Ngày đăng: 21/09/2020
Ngày 17/9/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 20/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/09/2020
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 phối hợp kiểm sát việc Toà án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2020
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2020
Hiện nay, để loại bỏ những công chức không đáp ứng yêu cầu của công việc, các cấp, các ngành đang thực hiện chế độ tinh giản biên chế một cách nghiêm túc, mạnh mẽ. Sau đây, LuatVietnam tổng hợp... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2020
Sắp tới đây, Nghị định 62/2020/NNĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức mới được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ 20/7/2020 với nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến việc điều chỉnh... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2020
Sau khi ban hành Nghị định về vị trí việc làm và biên chế của công chức, mới đây ngày 10/9/2020, Chính phủ tiếp tục quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2020
Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/T-BGDĐT có nhiều điểm mới so với quy định cũ. Chính thức:... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2020
Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 14/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 15/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định có hiệu lực thi... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 162
Tổng số trong ngày: 1879
Tổng số trong tuần: 21042
Tổng số trong tháng: 110987
Tổng số truy cập: 8103660