Ngày đăng: 20/09/2020
Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/T-BGDĐT có nhiều điểm mới so với quy định cũ. Chính thức:... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2020
Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 14/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 15/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định có hiệu lực thi... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020. Theo... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Ngày 31/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ. Ngày... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Đây là mức tiền thưởng cao nhất theo Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. ... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/09/2020
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020) thì hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển trường cho học... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/09/2020
Theo đó, hiện nay theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 thì "sử dụng điện thoại di động khi đang giảng... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 382
Tổng số trong ngày: 5716
Tổng số trong tuần: 37930
Tổng số trong tháng: 5715
Tổng số truy cập: 7266454