Ngày đăng: 15/11/2019
Ngày 07/11/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Đây là nội dung mới tại Thông tư 39/2019/TT-BGTVT về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Ngày 15/10/2019, Bộ GTVT ban hành Thông tư 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCN khả năng chuyên môn (GCNKNCM), chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Ngày 8/10/2019, Bộ GTVT ban hành Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, khi xét công nhận... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTTT ngày 22/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/11/2019
Ngày 25/10/2019, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/10/2019
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/10/2019
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019. Theo đó, nội dung điều chỉnh như sau: - Tách dự... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/10/2019
Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/10/2019
Đây là nội dung được nêu tại Luật giáo dục 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019; cụ thể: Điều 77 Luật giáo dục 2005 quy định... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 830
Tổng số trong ngày: 3555
Tổng số trong tuần: 12309
Tổng số trong tháng: 64144
Tổng số truy cập: 4227624