Ngày đăng: 25/11/2019
Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/11/2019
Ngày 13/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT quy định về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN. Theo đó, kể từ... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/11/2019
Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/11/2019
Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/11/2019
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu ngày 15/11/2019. Theo đó, Danh mục phế liệu... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Vừa qua, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Ngày 07/11/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 44/2019/TT-BGTVT về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, báo cáo của... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Ngày 11/11/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2019/TT-BGTVT về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Ngày 30/10/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 41/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2017/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/11/2019
Ngày 30/10/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 42/2019/TT-BGTVT về việc quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng số trong ngày: 2429
Tổng số trong tuần: 11183
Tổng số trong tháng: 63017
Tổng số truy cập: 4226498