Ngày đăng: 06/08/2020
Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/08/2020
Ngày 28/7, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Dưới đây là những điểm mới của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP mà người lao... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/08/2020
Ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Theo đó, BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/08/2020
Hiện nay, có 04 phương thức nhận kết quả đăng ký hộ tịch được quy định tại Nghị định 87/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020. Nhãn 04 phương thức này bao gồm: ... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/08/2020
Để quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP. Theo Điều 12 Nghị định này, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/08/2020
Nội dung này được đề cập tại Nghị định 76/2020/NĐ-CP về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); theo... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/08/2020
Đây là nội dung nổi bật tại Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 16/6/2020. Theo đó, không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/08/2020
Sau đây là 04 chính sách giáo dục bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020: 1. Đối tượng phải học nâng chuẩn trình độ giáo viên Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/08/2020
Ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm 2020, theo đó giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/08/2020
Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 125
Tổng số trong ngày: 5397
Tổng số trong tuần: 40893
Tổng số trong tháng: 88006
Tổng số truy cập: 8080679