Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Ngày đăng: 10-09-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 07/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số.

Theo đó, yêu cầu chức năng ký số như sau: Trường hợp người ký số trên thông điệp dữ liệu là cá nhân, cho phép người ký số sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc ký số vào thông điệp dữ liệu; Trường hợp người ký số trên thông điệp là tổ chức, cho phép người ký số sử dụng khóa bí mật tổ chức để thực hiện việc ký số vào thông điệp dữ liệu.

Bên cạnh đó, chức năng kiểm tra hiệu lực của chứng thư số cho phép việc kiểm tra chứng thư số của người ký số trên thông điệp dữ liệu phải kiểm tra theo đường dẫn tin tưởng trên chứng thư số và phải thực hiện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Cụ thể, nội dung kiểm tra hiệu lực của chứng thư số tại thời điểm ký gồm: Thời gian có hiệu lực của chứng thư số; Trạng thái của chứng thư số qua danh sách chứng thư số thu hồi được công bố tại thời điểm ký số; Thuật toán mật mã trên chứng thư số; Mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số.

Ngoài ra, chức năng kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên thông điệp dữ liệu cho phép xác minh chữ ký số theo nguyên tắc chữ ký số được tạo ra đúng với khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020.

Xem chi tiết Thông tư 22/2020/TT-BTTTT tại đây

Nguồn https://luatvietnam.vn/