Yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng thuê dịch vụ Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 11-09-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 9/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2020/TT-BTTTT về việc quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, hợp đồng thuê dịch vụ phải có các yêu cầu về kỹ thuật được xác định theo các tiêu chí, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu chất lượng dịch vụ trong kế hoạch dịch vụ được phê duyệt gồm: Các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ; Các tiêu chí về hiệu năng vận hành; Các tiêu chí về an toàn thông tin; Các tiêu chí phi chức năng khác; Các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng; Các tiêu chí về quản lý dịch vụ.

Ngoài ra, sau khi kết thúc thời gian thuê, nhà cung cấp dịch vụ phải chuyển giao toàn bộ thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ theo phương án được các bên thống nhất trong hợp đồng. Đồng thời, chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ phải thống nhất các yêu cầu về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ và các yêu cầu khác tùy theo tính chất, đặc điểm, nhu cầu thực tế của dịch vụ.

Bên cạnh đó, thời gian thuê dịch vụ được tính từ thời điểm nghiệm thu, bàn giao dịch vụ để đưa vào sử dụng đến khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2020.

Xem chi tiết Thông tư 23/2020/TT-BTTTT tại đây

Nguồn https://luatvietnam.vn/