Từ 07/7, không giao Tổng cục Năng lượng thực hiện thanh tra chuyên ngành

Ngày đăng: 19-05-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

Cụ thể, từ ngày Nghị định này được thi hành, Tổng cục Năng lượng, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương không được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương nữa.

Thay vào đó, các cơ quan sau có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương: Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Cục Hóa chất; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Điều tiết điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục phải tổ chức theo mô hình Vụ; tại Cục thuộc Bộ Công Thương, Cục thuộc Tổng cục phải tổ chức theo mô hình Phòng (trong khi theo quy định cũ, có thể giao bộ phận khác của Tổng cục, Cục, Chi cục kiêm nhiệm việc tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành).

Ngoài ra, Chính phủ cũng thay đổi nội dung thanh tra chuyên ngành về: Hoạt động thương mại; Lĩnh vực hóa chất; Lĩnh vực công nghiệp; Lĩnh vực an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Công Thương; Lĩnh vực cạnh tranh và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 07/7/2020.

Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 127/2015/NĐ-CP và Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Nguồn: luatvietnam.vn