Từ 01/5, thay đổi chương trình đào tạo thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Ngày đăng: 26-03-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 09/3/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 06/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thay đổi Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ thủy thủ; Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ thợ máy; Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ lái phương tiện; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển;…

Cụ thể, Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ thủy thủ gồm 07 mô đun đào tạo trong 295 giờ, bao gồm: An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường (đào tạo trong 60 giờ); Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa (đào tạo trong 30 giờ); Điều động phương tiện và thực hành điều động phương tiện (đào tạo trong 60 giờ); Thủy nghiệp cơ bản (đào tạo trong 85 giờ);…

Trong đó, yêu cầu học viên khi kết thúc khóa học phải làm thành thạo các nút dây, các mối dây và thực hiện tốt các thao tác làm dây trên phương tiện; thành thạo khi chèo xuồng, đo nước, đệm va, cảnh giới; ghép được các đoàn lai theo yêu cầu của thuyền trưởng; điều khiển được phương tiện ở những đoạn luồng dễ đi dưới sự giám sát của thuyền trưởng, thuyền phó.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 03/2017/TT-BGTVT.

Nguồn: luatvietnam.vn