Từ 01/11, phải niêm yết giá vé vận tải đường thủy nội địa tối đa tại bến hành khách

Ngày đăng: 17-09-2019
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 06/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 34/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.

Theo đó, bổ sung thêm một số quy định về vé hành khách vận tải đường thủy nội địa tại Thông tư 80/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể:

Vé hành khách có thể được phát hành dưới dạng vé giấy hoặc vé điện tử; Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách phải niêm yết giá vé tối đa tại cảng, bến hành khách, trên Trang thông tin điện tử… Giá vé có thể được thỏa thuận giữa hành khách và người bán vé nhưng không được cao hơn giá đã niêm yết.

Vé hành khách hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện: Do đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hành ký, bao gửi phát hành; Vé giấy không bị tẩy, xóa, sửa chữa, còn đủ các thông tin và ghi đúng tuyến vận tải, thời gian chạy; Có bản chụp, in của vé điện tử hoặc có bằng chứng được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị kinh doanh vận tải.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Nguồn: luatvietnam.vn