Thời gian điều tra tai nạn hàng hải tối đa 60 ngày

Ngày đăng: 19-02-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 20/01/2020 quy định về chế độ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Theo quy định, tai nạn hàng hải nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phải được điều tra. Các tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng có thể được điều tra hay không điều tra do Giám đốc Cảng cụ hàng hải quyết định. Trường hợp không điều tra, Cảng vụ hàng hải phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam.

Tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng là tai nạn hàng hải thuộc một trong các trường hợp sau: Làm chết hoặc mất tích người; Làm tàu biển bị chìm đắm hoặc mất tích; Làm tràn ra môi trường từ 100 tấn dầu trở lên hoặc từ 50 tấn hóa chất độc hại trở lên; Làm ngừng trệ giao thông luồng hàng hải từ 48 giờ trở lên.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng là tai nạn hàng hải không thuộc các trường hợp nêu trên và gây ra một trong các thiệt hại: Làm tàu biển bị cháy, nổ, mắc cạn từ 24 giờ trở lên; Làm tràn ra môi trường từ 20 tấn dầu đến dưới 100 tấn hoặc từ 10 tấn hóa chất trở lên đến dưới 50 tấn; Làm ngưng trệ giao thông trên luồng từ 24 đến dưới 48 giờ.

Đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển VN thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn. Với các tai nạn xảy ra ngoài vùng nước cảng biển thì thời hạn điều tra không quá 60 này kể từ ngày được giao điều tra tai nạn hàng hải.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 34/2015/TT-BGTVT và Thông tư 39/2017/TT-BGTVT.

Nguồn: luatvietnam.net