Tăng mức chi tiếp khách tại cơ quan, đơn vị nhà nước

Ngày đăng: 2018-10-31 15:16:00.0
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Đây là quy định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Theo đó, mức chi tiếp khách tăng so với quy định hiện hành tại Thông tư 01/2010/TT-BTC đơn cử như sau:

Đối với đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do Việt Nam chi toàn bộ chi phí trong nước:

- Tiêu chuẩn về chỗ ở đối với Đoàn khách hạng C:

+ Trưởng đoàn: 2.500.000 đồng/người/ngày (tăng 100.000 đồng);

+ Đoàn viên: 1.800.000 đồng/người/ngày (tăng 100.000 đồng).

- Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối):

+ Đoàn là khách hạng A: 1.500.000 đồng/ngày/người (tăng 700.000 đồng);

+ Đoàn là khách hạng B: 1.000.000 đồng/ngày/người (tăng 460.000 đồng);

+ Đoàn là khách hạng C: 800.000 đồng/ngày/người (tăng 400.000 đồng);

+ Khách mời quốc tế khác: 600.000 đồng/ngày/người (tăng 330.000 đồng).

Đối với chi tiếp khách trong nước:

- Chi giải khát, mức chi: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người (quy định hiện hành là tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày);

- Mức chi mời cơm: 300.000 đồng/suất, đã bao gồm đồ uống (tăng 100.000 đồng).

Thông tư 71/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Nguồn thuvienphapluat.vn