Quy định màu sắc và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận khác của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày đăng: 06-08-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 05/7/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 87/2020/TT-BQP quy định màu sắc và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận khác của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển; tổ chức, cá nhân liên quan đến sơn, kẻ, vẽ màu sắc và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận khác của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2020

Nguồn: thuvienphapluat.vn