Nghị định 55/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại

Ngày đăng: 06-08-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Theo đó, trình tự, thủ tục thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại như sau:

- Tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án;

- Xác định cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại có trách nhiệm trong thi hành án;

- Triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân để thông báo, yêu cầu thi hành án;

- Hồ sơ thi hành án;

- Công bố quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp;

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành án của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp hành án;

- Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp.

Nghị định 55/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

Nguồn: thuvienphapluat.vn