Lưu dữ liệu giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công trong 03 năm

Ngày đăng: 17-09-2019
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 09/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Theo đó, công tác kiểm tra, lưu trữ dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét như sau:

- Phải lưu trữ dữ liệu thu được từ hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét trong vòng 03 năm;

- Chủ đầu tư phải kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét và lập thành biên bản trước khi thi công;

- Nhà thầu thi công có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu thu được từ thiết bị ghi hình lắp đặt trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét cho Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

- Đơn vị tư vấn giám sát phải tổng hợp đầy đủ ảnh chụp trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét và cung cấp Báo cáo tuần tư vấn giám sát cho Cục Hàng hải Việt Nam và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công…

 Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 25/2013/TT-BGTVT, Thông tư 28/2015/TT-BGTVT.

Nguồn: luatvietnam.vn