Khuyến khích truyền hình cấp tỉnh hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin

Ngày đăng: 24-09-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 23/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Theo đó, các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình cung cấp kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia có trách nhiệm áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe tiếp cận chương trình thời sự tổng hợp hàng ngày. Với cơ quan báo chí cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe.

Các tổ chức, cá nhân khác được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông đối với các trang điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức chưa kịp nâng cấp Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công để tuân thủ các quy định tại Thông tư này thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải có trách nhiệm hoàn thiện, nâng cấp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Xem chi tiết Thông tư 26/2020/TT-BTTTT tại đây

Nguồn https://luatvietnam.vn/