Hướng dẫn quy trình 07 bước sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày đăng: 09-07-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A
Ngày 03/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

Cụ thể, các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm như sau:

Bước thứ nhất, xác định yêu cầu, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như đưa ra hoặc hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; đề xuất, khảo sát, làm rõ yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm; phân tích nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm phần mềm; tư vấn điều chỉnh quy trình;…

Bước thứ hai, phân tích và thiết kế, bao gồm một trong nhiều tác nghiệp như: đặc tả yêu cầu (yêu cầu thuộc chức năng và không thuộc chức năng, các vấn đề cần được giải quyết); thiết lập bài toán phát triển; các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm;…

Tiếp theo là các bước như: Lập trình, viết mã lệnh; Kiểm tra, kiểm nghiệm phần mềm; Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm, Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm; Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/8/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Xem chi tiết Thông tư 13/2020/TT-BTTTT tại đây

Nguồn https://luatvietnam.vn/